Spring naar hoofd-inhoud

Goed voor uw kind

Het bezoeken van een peutergroep heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Kinderen van deze leeftijd leren met name door middel van spel- en voorbeeldgedrag. Onderstaande punten bevorderen de ontwikkeling:


* we bieden een uitdagende omgeving tot spel
* uw peuter heef contact met leeftijdsgenootjes
* uw peuter ontwikkelt respect voor zichzelf en voor anderen
* bevordering van taal- en spraakontwikkeling
* bevorderen van de motorische ontwikkeling
* het is een eerste stap richting basisonderwijs

Binnen De Kamelen kennen we drie peutergroepen:
* ochtendgroep: 2 tot 3 jarigen
* middaggroep: 3 tot 3,5 / 4 jarigen
* ochtendgroep 3+: 3,5 tot 4 jarigen

De 3+ groep is bestemd voor kinderen die 3,5 jaar zijn en waarvan vrijwel zeker is dat zij zodra ze vier jaar zijn doorstromen naar groep A of B binnen De Kameleon. Deze kinderen mogen iedere ochtend komen en worden begeleidt door twee juffen: MBO-ster en HBO-ster.

De peutergroep is 9 dagdelen geopend.

Interesse? Wilt u eens komen kijken? Stap gerust binnen of maak een afspraak:0115-613010.

De peutergroepen zijn onderdeel van het Kindcentrum De Kameleon.