Spring naar hoofd-inhoud

Klachtenregeling

Als ouder heeft u, op het moment dat uw kind vier jaar werd, gezocht naar een school, die past bij het kind en bij 
uw gezin. U heeft toen voor onze school gekozen en wij hopen dat u dit nog steeds een goede keus vindt en dat 
uw kind een fijne tijd bij ons doormaakt.
U bouwt meestal goede contacten op met de leerkrachten en de directie van de school. Deze contacten gebruikt 
u ook, als u vragen of opmerkingen heeft over de gang van zaken binnen de groep of binnen de school. Ook 
indien er sprake is van een verschil van mening leiden de contacten er meestal toe dat er snel een oplossing 
gezocht en gevonden wordt. Goede communicatie is hierin het sleutelwoord. 
Toch kan het voorkomen dat bij een bepaalde situatie meer overleg noodzakelijk is. Daarvoor hebben we een 
klachtenprocedure opgesteld. 
 

Wanneer u een klacht of bezwaar heeft bespreek dit dan altijd eerste leerkracht. Komt u daar niet uit, bespreek 
de klacht of het bezwaar dan met de directeur van de school of de vertrouwenspersoon op onze school. Onze 
school heeft een vertrouwenspersoon.
Op onze school is dat Jackelien van den Boom. Zowel ouders als kinderen kunnen bij hem/haar terecht voor vertrouwelijke gesprekken bij conflicten. De vertrouwenspersoon kan worden aangesproken op school op maandag t/m donderdag of kan via email worden bereikt: jackelienvandenboom@elevantio.nl

 

Het bestuur van Elevantio geeft ouders/verzorgers en medewerkers de mogelijkheid om bij conflicten een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. De externe vertrouwenspersonen zijn:

Chiara Middelhuis (06-30994769)   c.middelhuis@mwago.nl
Annette de Wit (06-51175227)       a.dewit@mwago.nl

Bettina Slager (06-10161719)        b.slager@mwago.nl

Rian Vereecken (06-83878619)      r.vereecken@mwago.nl

Meer informatie over deze organisatie kunt u nalezen op de website www.mwago.nl. Het algemene e-mailadres is: mail@mwago.nl.

Er kan ook telefonisch een afspraak gemaakt worden via het secretariaat van Elevantio, tel. 0114 347880.

 

In de meeste gevallen wordt een klacht of bezwaar op schoolniveau opgelost. In situaties waarin dit niet mogelijk blijkt te zijn kan een formele klacht worden ingediend bij het College van Bestuur van Stichting Elevantio.

  • per brief: Markt 1, 4571 BG Axel
  • per mail: info@elevantio.nl

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Zowel ouders en leerlingen als medewerkers kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. Meer informatie over de mogelijkheden en de procedure bij de LKC vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl.