Spring naar hoofd-inhoud

Kindcentrum De Kameleon

'Het kind centraal'

Wat heeft een kind nodig om zich goed te ontwikkelen? De Kameleon biedt een dagarrangement ( vraag- en aanbod gestuurd) waarbij er geen grenzen zijn tussen opvang, onderwijs en vrije tijd. Dat geeft kinderen rust, regelmaat en structuur. Het aanbod rijgt zich als een ketting aaneen waardoor de doorgaande ontwikkellijn vanzelf tot stand komt. Het aanbod kenmerkt zich door ‘formeel’ en ‘informeel’ leren. Het formeel leren is gericht op kennis. Het informeel leren is gericht op het aanleren van vaardigheden die kinderen nodig zullen hebben om in de 21ste eeuw goed te kunnen functioneren. De Kameleon richt zich niet alleen op kennis en leerresultaten, maar biedt kinderen zich te ontplooien tot wie ze zelf zijn. Op de Kameleon werken partners samen als één team. Dit betekent onder andere dat alle vieringen samen worden gevierd.

Het activiteiten aanbod kenmerkt zich door:

  • Voor alle kinderen: 0 – 12 jaar
  • Van 7 tot 19 uur
  • Doorgaande ontwikkellijn
  • Formeel leren: rekenen, taal en wereldoriëntatie
  • Informeel leren: kunstzinnige vorming, sport, techniek, sociale vorming
  • Betekenisvol en talig: thematisch
  • Continurooster: alle 4 tot 12 jarigen blijven op school eten
  • Alle 4 tot 12 jarigen zijn tussen 8.45 en 14.45 uur op De Kameleon.

 

Trots

Op ons Kindcentrum staan we voor goed onderwijs. We zorgen ervoor dat het in de volle breedte voldoet aan wat er in de basis nodig is. In bepaalde aspecten zijn we extra sterk zijn en hebben we een extra toegevoegde waarde. Het meest trots zijn we op:

Gastvrijheid:, iedereen verwelkomt de mensen die binnenkomen, ouders, partners, kinderen.
Verbindend partnerschap: we werken samen met vele partners. Velen hebben ook een plekje op onze school en zij voelen zich welkom.
Doorgaande lijn: de samenwerking tussen peuters> kleuters> middenbouw> bovenbouw hebben we neergezet, maar iedereen is bereid er ook op voort te bouwen.
Deskundigheid: NT-2, maar ook didactisch (EDI): we hebben vaak zelf niet door hoeveel kennis en kunde we in huis hebben. 
Inclusiviteit: we denken in oplossingen en mogelijkheden en beschikken over drie gedragsspecialisten. 
Eindresultaten: wij scoren al jarenlang boven de wegingsnorm. 
Algemeen: een mooi gebouw met veel mogelijkheden, betrokken en bevlogen leerkrachten