Spring naar hoofd-inhoud

Welkom op onze website!

De Kameleon is een centraal punt in de wijk, een veilige haven, een plaats waar kansen geboden worden zodat ieder kind zich kan zich ontwikkelen tot wie hij/zij is en een plek kan vinden in de wereld. Samen ondersteunen we de kinderen in hun ontwikkeling bij het vinden van hun plek in de wereld. In De Kameleon zijn er geen grenzen tussen onderwijs en opvang, tussen spelen en leren, tussen product en proces gericht werken,  tussen de leraar en pedagogisch medewerk(st)er, tussen formeel en informeel leren. Kinderen en ouders krijgen te maken met één pedagogische werkwijze, één organisatie, één team.

In de Kameleon vindt u de volgende voorzieningen:

•Peuterspeelzaal
•Kinderopvang
•Voor- en naschoolse opvang (B.S.O.)
•Basisschool
•Buurthuis
•GGD (Gemeentelijke gezondsdienst)

Veel kijk en leesplezier.
Team Kindcentrum De Kameleon